Col·lectivitats

Taules, cadires i butaques per a aules de gran capacitat com sales de conferències .