Hoteleria

Mobiliari especialitzat en bars, restaurants, hotels, terrasses, cafeteries, i tot tipus de negoci de restauració. Taules, cadires, tamborets, bancs, ... . en diferents models i acabats tant per interior com per exterior i amb materials de diferents categories segons les necessitats i us de cada espai.